Personer på byggeplass

Hvordan forbedrer du konstruksjonssikkerheten i dine byggeprosjekter?

Konstruksjonssikkerhet er avgjørende for godkjenning av byggeprosjektet. For å møte kravene til konstruksjonssikkerhet må du ta hensyn til materialer, prosjektering og stabilitet. Vi i Imperium Summa AS gir deg rådene du trenger for tilfredsstillende konstruksjonssikkerhet i dine byggeprosjekt.

Slik innfrir du kravene til konstruksjonssikkerhet, geoteknikk og brann.

 

Hensikten med prosjektering av konstruksjonssikkerhet og geoteknikk er sikring av liv og helse til dem som oppholder seg i byggverk. Prosjektering av konstruksjonssikkerhet  og geoteknikk er avgjørende for dine byggeprosjketer. Vi i Imperium Summa AS gir deg den veiledningen du trenger for at ditt byggeprosjekt oppfyller kravene i TEK 17 og Eurkoder til både konstruksjonssikkerhet og geoteknikk

For å sikre tilfredsstillende konstruksjonssikkerhet og geoteknikk må byggeprosjektet innfri kravene i TEK 17 og respektive eurokoder. sikkerhet. For å ivareta denne sikkerheten må byggverket prosjekteres, plasseres og utføres slik at det er trygt for personer og husdyr å oppholde seg i bygningen. Prosjekteringen må gjøres av en partner som har tilstrekkelig kunnskap om det aktuelle byggeprosjektet, og byggverket må plasseres på et sted som er sikret for skred. Effekten av klimaendringene vil få betydning for det bygde miljøet både for plassering av bygninger og for hvilke laster bygningene må tåle. Plan- og bygningsloven med forskrifter skal bidra til at nye bygninger og konstruksjoner tilpasses et endret klimaMaterialene må være solide nok til å tåle påkjenninger som er forventet for gjeldende byggverk, og møte retningslinjer for klima og bærekraft.

Materialene som brukes i byggeprosjektet må også kunne dokumenteres. Dokumentasjonen innebærer en rekke forhold, deriblant materialets fasthet og egenskaper for vedlikehold. Korrekt prosjektering er også avgjørende. Prosjekteringen skal sikre at byggverket har tilstrekkelig stivhet mot påkjenninger under selve byggeprosjektet, og når byggeprosjektet er gjennomført.  

 

Vi hjelper deg med prosjektering av konstruksjonssikkerhet, geoteknikk og brann.

 

Prosjektering av byggeprosjektets konstruksjonssikkerhet, brann og grunnforhold er utfordrende uten tilstrekkelig kunnskap. Derfor har vi i Imperium Summa AS et dyktig team med konstruktører, brannkonsulenter og geoteknikere som hjelper deg med å forbedre sikkerheten i dine byggeprosjekt. Når vi hjelper deg med forbedring av konstruksjonssikkerhet, geoteknikk og brann består prosessen av fire steg. Det første steget innebærer dialog med oppdragsgiver, før det andre steget omfatter prosjektering i vårt eget system etter avtale.Når prosjektet kommer til uførelse er det i tiltaksklasse 2 og 3 krav til obligatorisk uavhengig kontroll. Vi kan  gjennomføre selve kontrollfasen i vårt kontrollsystem, før sluttfasen innebærer sending av kontrollerklæring og plan for uavhengig kontroll til ansvarlig søker. 

Selv om vi har drevet med kontroll siden 2017, har vårt team lengre erfaring med oppfølging og prosjektering av byggeprosjekter innen konstruksjonssikkerhet, våtrom og tetthet, geoteknikk, brann og bygningsfysikk. Spesielt for oss er at vi tilbyr alle former for kontroller som kreves av Direktoratet for byggkvalitet. Med oss på laget er du garantert et byggeprosjekt som oppfyller gjeldende krav til sikkerhet og kvalitet.

 

 

Ofte stilte spørsmål


 

Hvor viktig er konstruksjonssikkerhet, geoteknik og brann?

For å få byggeprosjektet godkjent må prosjektet oppfylle kravene til kravene i TEK 17. Prosjektering av konstruksjonssikkerhet, geoteknikk, brann mm er derfor avgjørende for utforming av byggverk som er lovlige i Norge.

 


Hva er konstruksjonssikkerhet?

Hensikten med konstruksjonsikkerhet geoteknikk og brann er å ivareta kravene i TEK 17, plan og byningsloven og gjeldedne standarder, veiledere for å ivareta liv og helse til personer og husdyr som oppholder seg i eller på byggverk.

 


Hva er TEK 17 krav?

Veiledning om tekniske krav til byggverk Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge. Denne veiledningen forklarer forskriftens krav og gir preaksepterte ytelser som vil oppfylle kravene. Forskriften gir funksjonskrav, men i mange tilfeller er funksjonskravene også fortolket og gitt som ytelseskrav i forskriften. Dette gjelder for eksempel krav knyttet til tilgjengelig boenhet. Andre funksjonskrav er fortolket og gitt som preaksepterte ytelser i denne veiledningen. Dette gjelder for eksempel i stor grad for sikkerhet ved brann.

 

Tilbake til oversikten

0
Feed

Skriv en kommentar