• Personer på byggeplass
  24/05/2024 - Runar Gausdal 0 Kommentarer
  Hvordan forbedrer du konstruksjonssikkerheten i dine byggeprosjekter?

  Konstruksjonssikkerhet er avgjørende for godkjenning av byggeprosjektet. For å møte kravene til konstruksjonssikkerhet må du ta hensyn til materialer, prosjektering og stabilitet. Vi i Imperium Summa AS gir deg rådene du trenger for tilfredsstillende konstruksjonssikkerhet i dine byggeprosjekt.

  Les mer
 • Bygg utenfra
  13/03/2024 - Runar Gausdal 0 Kommentarer
  Hvordan uavhengig kontroll bidrar til økt brannsikkerhet i bygninger

  Brannsikkerhet er et sentralt og viktig aspekt når du skal bygge og vedlikeholde bygninger. Målet er selvsagt å sikre at folk som arbeider eller bor i en bygning er beskyttet mot brannfare og alt hva det innebærer. Her spiller uavhengig kontroll en helt sentral rolle i prosjekteringen av nye bygg, og det er derfor vi i Imperium summa AS tilbyr en helhetlig kontroll som tar seg av det hele.

  Les mer
 • Geoteknikk byggsikkerhet
  08/02/2024 - Runar Gausdal 0 Kommentarer
  Hvorfor geoteknikk er helt sentralt for byggesikkerheten

  Geoteknikk er en anvendt vitenskap som omhandler bruk av geologiske prinsipper og metoder for å løse ingeniørproblemer knyttet til bygging av hus og infrastruktur. Dette innebærer å forstå jorden, og grunnens egenskaper, inkludert stabiliteten til jord- og steinmasser, og hvordan de blir påvirket av strukturer som bygninger, veier og broer. Geoteknikk er derfor helt sentralt for å sikre byggesikkerheten.

  Les mer
 • Uavhengig kontroll planlegging
  06/12/2023 - Runar Gausdal 0 Kommentarer
  Uavhengig kontroll, vi tar oss av alt

  En uavhengig kontroll har som formål å forhindre byggefeil som i første omgang kan gi store økonomiske konsekvenser. En eventuell byggefeil vil kunne påvirke både byggetid og miljø. Vi i Imperium summa AS har lang fartstid som en uavhengig kontrollerende i byggebransjen. 

  Les mer