Uavhengig kontroll

jfr SAK 10 § 14-2, 14-6,14-7 og NS-EN 1990 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner.

 

Uavhengig kontroll - Oppfølging av prosjektering og utførelse

Vår dedikasjon til uavhengig kontroll er kjernen i hva vi gjør. Det har som formål å hindre byggefeil som i første omgang kan gi store økonomiske konsekvenser, påvirke byggetid og miljø. I en verden hvor byggstandarder og sikkerhetskrav stadig øker, står vi klare til å sikre at dine prosjekter møter alle nødvendige kriterier.

På bakgrunn av vårt mandat er vi forpliktet til å sikre at byggeprosjekter, uansett størrelse eller kompleksitet, overholder de fastsatte krav i henhold til de gjeldende forskrifter og standarder. Gjennom våre kontroller både på prosjektering og utførelse og en omfattende forståelse av byggebransjens regelverk, gir vi deg tryggheten av at ditt prosjekt prosjekteres og utføres i henhold til gjeldende regelverk.

Gjennomføring av uavhengig kontroll innebærer god dialog med ansvarlig søker, prosjekterende og utførende. Imperium summa AS har utviklet systemer for å sikre kvaliteten av gjennomføring av kontroll utføres til rett tid i byggefasen, og at kontrollene ferdigstilles til rett tid. Imperium summa AS er en fremoverlent, proaktiv leverandør av tjenester innen uavhengig kontroll og gjennomfører alle kontroller til avtalt tid og pris.

Prosessen: 

1

Oppstart av prosjektet

Vi starter her med en dialog med ansvarlig søker og totalentreprenør for å skaffe oss oversikt over hvem som er ansvarlig for prosjektering og utførelse av de enkelte fag.  Grunnlaget for våre kontroller er  gjennomføringsplanen som blir utarbeidet av ansvarlig søker, og som viser hvilke foretak som har erklært ansvar i byggesaken. Dialogen med ansvarlig søker og totalenreprenør er en kontinuerlig prosess gjennom hele byggeperioden.

2

Detaljert planlegging

Når vi har oversikt over hvem som skal kontrolleres, blir disse aktørene lagt inn i vårt egenutviklede system med forfallsdato for å sikre oppfølging til rett tid. Det blir sendt ut mail til alle som skal kontrolleres, der vi ber om status, når ferdig underlag for kontroll, når oppstart på byggeplass. På den måte har vi hele tiden sikret å gjennomføre våre kontroller til rett tid i byggeprosessen.

3

Kontrollfasen

Når prosjekteringsunderlag er klart for kontroll, gjennomgås dette i vårt kontrollsystem. Ved eventuelle avvik tas dette direkte med prosjekterende, og avvik søkes lukket . Utførelsekontroller gjennomføres i dialog med utførende entreprenør, og det formelle, slik som rutiner og sjekklister, gjennomgås og sluttføres i vårt kontrollsystem.

4

Sluttfasen

Når alle avtalte kontroller er gjennomført, og eventuelle avvik er lukket, sendes kontrollerklæring og plan for uavhengig kontroll til ansvarlig søker, og prosjektet avsluttes.

Kvalitet

Med våre tjenester for uavhengig kontroll innen disse områdene kan du være sikker på at ditt byggeprosjekt oppfyller de nødvendige kravene for kvalitet, sikkerhet og samsvar med forskriftene. Med år av erfaring innen feltet, bringer vårt team av eksperter en dybde av kunnskap til ditt prosjekt. Vi forstår at hvert prosjekt er unikt, og tilpasser våre tjenester for å møte dine spesifikke behov. Vi er dedikert til å levere tjenester av høyeste standard, for å sikre at ditt prosjekt lykkes.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Ønsker du å se våre andre tjenester?