Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø

I samsvar med Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (Byggherreforskriften), er det et krav at byggherren utpeker SHA-koordinator(er) for å håndtere sikkerhet, helse og arbeidsmiljø under hele bygge- og anleggsprosessen.

Imperium summa AS er stolte av å ha dyktige koordinatorer med nødvendig kunnskap og omfattende praktisk erfaring fra bygge- og anleggsplasser. Våre SHA-koordinatorer er til stede både i prosjekteringsfasen og utførelsesfasen, og de har som oppgave å sørge for at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) blir ivaretatt på en systematisk og trygg måte.

Vår rolle som SHA-koordinatorer inkluderer

Vår dedikasjon til SHA-koordinasjon er en del av vårt overordnede mål om å levere vellykkede prosjekter som også er trygge for alle involverte. Vi tar ansvar for å beskytte både arbeidere og miljøet og sikre at alle sikkerhetsstandarder blir etterfulgt nøye gjennom hele prosessen. Velg Imperium summa AS som din pålitelige partner for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser.

Planlegging

Vi bidrar til utarbeidelse av SHA-planer og sikrer at alle sikkerhetsaspekter blir tatt hensyn til fra begynnelsen av prosjektet.

Prosjektering

Våre eksperter er involvert i prosjekteringsfasen for å sikre at sikkerhetsaspekter integreres i designet og at alle potensielle risikoer identifiseres og adresseres.

Man stretching his legs

Utførelse

Under selve bygge- eller anleggsprosessen er vi til stede for å overvåke og håndheve SHA-kravene for å sikre trygge arbeidsforhold.