Sentrumskolen i Sande

Gjennomføring av uavhengig kontroll alle obligatoriske fag for ny Sentrum Skole i Sande kommune. Projektet gjennomføres som underentreprise for WSP Norge AS.
Byggeperiode frå 2021-2023.

Sport Gardermoen

Gjennomføring av uavhengig kontroll alle obligatoriske fag for nytt lager for Fabritius Eiendom AS på Gardermoen.
Byggeperiode 2022-2023.

Les mer

Borgheimtunet

Gjennomføring av uavhengig kontroll alle obligatoriske fag
for nye leiligheter på Borgheim, Nøtterøy for Kaldnes Eiendom AS. Byggeperiode 2022-2023.

Les mer

Baldersplass

Gjennomføring av uavhengig kontroll alle obligatoriske fag for Møller Eiendom AS. Byggeperiode
frå 2023-2025.

Les mer

St.Joseph

Gjennomføring av uavhengig kontroll alle obligatoriske fag for Porsgrunn Boligbyggelag. Byggeperiode
frå 2023-2025.

Les mer

Engene Hage

Gjennomføring av uavhengig kontroll geoteknikk for Peab Bolig AS. Byggeperiode
frå 2023-2025.

Les mer