Sikre gjennomføring av kontroll  geoteknikk for dine prosjekter.

Geoteknikk er vitenskapen som studerer jordens fysiske egenskaper og hvordan disse egenskapene påvirker og blir påvirket av menneskeskapte strukturer. Fra dype fundamenter til storslåtte bolig og næaringsbygg, fra enkle boliger til komplekse infrastrukturprosjekter spiller geoteknikk en avgjørende rolle i hvert byggeprosjekt. Geoteknisk prosjektering og kontroll sikrer at alle konstruksjoner står trygt, stabilt og varig, uavhengig av de geologiske utfordringene de møter.

Hvorfor velge Imperium summa AS for uavhengig kontroll for ditt prosjekt?

I en verden hvor sikkerhet og kvalitet står øverst på agendaen, er det essensielt å sørge for at ditt byggeprosjekt hviler på et solid fundament. Geoteknikk er vitenskapen som sikrer nettopp dette, og ved å velge uavhengig kontroll fra Imperium Summa AS sikrer du at kontrollen blir gjennomført etter gjeldende regelverk, og at kontrollen blir gjennomført til rett tid. Vår obligatoriske uavhengig kontroll av både prosjektering og utførelse innen geoteknikk for tiltaksklasse 2 og 3, jf. krav Eurokode NS-EN 1990, garanterer at ditt prosjekt oppfyller alle nødvendige standarder og forskrifter. Vi gjennomfører også kvalitetsikring av områdestabiltet etter krav NVE 1/2019.

Geoteknikk omfatter en rekke undersøkelser og teknikker, inkludert:

  • Stabilitet: Studerer jordens atferd under ulike belastninger.
  • Grunnundersøkelser: Kartlegger jordens styrkeparmetre og undergrunnens egenskaper som underlag for videre prosjektering for å estimere setninger og stabilitet.
  • Fundamentteknikk: Fokuserer på design og implementering av fundamentløsninger som sikrer stabilitet.
  • Skredvurderinger: Analyserer potensialet for jordskred og tiltak for å forebygge disse.

Gjør ditt prosjekt tryggere og mer pålitelig

Våre eksperter på geoteknikk sørger for en grundig undersøkelse av jordforhold, bæreevne, og andre kritiske geotekniske aspekter. Vi sikrer at fundamentet for ditt prosjekt blir prosjektert etter gjeldende forskrifter og standarder.

Vanlige spørsmål og svar

Ved å velge Imperium Summa AS for din uavhengig kontroll, sikrer du at ditt byggeprosjekt oppfyller de gjendende krav for gjennomføring av uavhengig kontroll både etter Eurokode NS-EN 1990 og SAK 10. Kontakt oss i dag for å diskutere hvordan vi kan bidra til en smidig og effektiv kontroll i ditt prosjekt.

Ønsker du å se våre andre tjenester?