Bygg utenfra

Hvordan uavhengig kontroll bidrar til økt brannsikkerhet i bygninger

Brannsikkerhet er et sentralt og viktig aspekt når du skal bygge og vedlikeholde bygninger. Målet er selvsagt å sikre at folk som arbeider eller bor i en bygning er beskyttet mot brannfare og alt hva det innebærer. Her spiller uavhengig kontroll en helt sentral rolle i prosjekteringen av nye bygg, og det er derfor vi i Imperium summa AS tilbyr en helhetlig kontroll som tar seg av det hele.

Brannsikkerhet gir trygghet

 

Å vite at en bygning er godt sikret gir trygghet til den som oppholder seg i bygningen, om det så er i forbindelse med jobb, eller det er bygningen der hvor man bor. At brannsikkerheten er ivaretatt er viktig uansett hvilken funksjon bygningen skal ha, og brannsikring er alltid påkrevd. Gjennom TEK10 og TEK17 stilles det egne krav til at det skal utarbeides brannkonsept for alle nye bygg som reises. Dette gjelder også for søknadspliktige ombygginger, hvor det også stilles krav til utarbeidelse av brannkonsept. Gjennom våre erfarne samarbeidspartnere tilbyr vi i Imperium summa AS prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 1,2 og 3. 

 

Brannkonsept - en strategi for økt brannsikkerhet

 

Når du sender inn en byggesøknad vil brannkonseptet være underlagt fagområdet prosjektering av brannsikkerhet. Som den som utfører brannprosjekteringen er vår jobb å finne de beste løsningene som imøtekommer både myndighetenes krav og dine forventninger som tiltakshaver til kvaliteten i det ferdige bygget. Brannkonseptet, eller brannsikkerhetsstrategien, er en overordnet plan med fastsatte mål for hvordan man skal oppnå god brannsikkerhet i en bygning. En uavhengig kontroll av prosjektering av brannsikkerheten tar for seg nettopp dette. Den skal kunne bekrefte at målene, eller kravene, i brannkonseptet er etterfulgt, og på den måten sikre bygningen så godt det lar seg gjøre mot brannfare. Denne kontrollen inkluderer vurdering av materialer, konstruksjonsteknikker, rømningsveier, sprinklersystemer, brannalarmanlegg og andre relevante brannsikkerhetsforhold.

 

Uavhengig kontroll sikrer

 

Kontrollen utføres og dokumenteres i to deler - en overordnet kontroll av dokumentasjonen, samt en kontroll av verifikasjonen når brannsikkerheten er godkjent gjennom analyse. Målet med kontrollen er å påvise at man har etterfulgt de nødvendige kravene i brannkonseptet. Oppgaven til den overodrnede kontrollen av dokumentasjon er å sikre at den inneholder de nødvendige opplysningene om hvordan brannsikkhereten er ivaretatt i bygget. Deretter blir oppgaven til den neste delen av kontrollen å analysere hvorvidt verifikasjonen for ivaretakelse av brannsikkerheten er faglig akseptabel. Gjennom disse to grundige trinnene vil en uvavhengig kontroll sikre at du og bygget ditt er godt rustet når det kommer til brannsikkerhet. Uavhengig kontroll er en viktig faktor med tanke på brannsikkherhet nettopp fordi den så grundig gjennomgår faglig utviklede strategier, og påser at disse blir etterfulgt.

 

Ofte stilte spørsmål

 

Hva er uavhengig kontroll?

Den uavhengige kontrollen skal påse at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene, at prosjekteringen av tiltaket oppfyller kravene i byggteknisk forskrift og at byggearbeidene er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser.

 


Når bør uavhengig kontroll utføres?

Kontrollen bør gjennomføres etter at tettesjiktet er påført og gjennomføringer forseglet og før overflatematerialer som fliser, belegg er montert. Kontrollerklæring for fuktsikring i våtrom og lufttetthet skal foreligge senest ved ferdigattest.

 


Hvem skal engasjere uavhengig kontroll?

Tiltakshaver sørger for at det blir engasjert kontrollforetak for gjennomføring av uavhengig kontroll. Tiltakshaver kan selv velge å benytte ett kontrollforetak for å dekke flere kontrollområder eller ulike kontrollforetak for de ulike fagområdene som skal kontrolleres i tiltaket.

 

Tilbake til oversikten

0
Feed

Skriv en kommentar