Uavhengig kontroll planlegging

Uavhengig kontroll, vi tar oss av alt

En uavhengig kontroll har som formål å forhindre byggefeil som i første omgang kan gi store økonomiske konsekvenser. En eventuell byggefeil vil kunne påvirke både byggetid og miljø. Vi i Imperium summa AS har lang fartstid som en uavhengig kontrollerende i byggebransjen. 

Vi har erfaring fra 2017 med gjennomføring av våre tjenester til entreprenører og byggherrer, og når du bestiller en tjeneste fra oss, kan du være trygg på at du har med å gjøre en som tar seg av hele prosessen fra A til Å. 

 

Oppfølging av prosjektering og utførelse

 

Uavhengig kontroll utført av Imperium summa AS innebærer en kontroll av allerede utført kvalitetssikring, samt en vurdering av resultatene fra både prosjektering og utførelse. Målet med denne typen kontroll er å identifisere eventuelle avvik, og deretter sikre at alle nødvendige tiltak blir iverksatt for å oppnå optimal kvalitet i tråd med gjeldende forskrifter og relevante standarder. Under en gjennomføring av uavhengig kontroll er det helt essensielt med en god dialog med ansvarlig søker, prosjekterende og utførende.

Hos oss i Imperium summa AS har vi utviklet helt egne systemer som vi jobber etter. Dette gjør vi for å sikre oss at gjennomføring av kontroll av alle obligatoriske fag går for seg på en god og effektiv måte. Kontrollen skal alltid utføres til rett tid i byggefasen, det er også så klart viktig at kontrollen ferdigstilles til rett tid slik at du som byggherre får den framdriften du behøver. Vi tar oss også av alt som er nødvendig i sammenheng med kontrollen, så du ikke behøver å tenke på å leie inn flere aktører for å få jobben fullført. 

 

Vi har kompetansen innenfor uavhengige kontroller

 

Uavhengige kontroller av alle nye bygg og anlegg er som kjent påkrevd av direktoratet for byggkvalitet. Vi i Imperium summa AS har erfaring med å tilby kontroller til byggebransjen helt siden 2017, vi leverer en fullstendig pakke på alle obligatoriske fag som trengs i forbindelse med en uavhengig kontroll, på den måten er vi unike.

På bakgrunn av vårt mandat er vi forpliktet til å sikre at byggeprosjekter, uansett størrelse eller kompleksitet, overholder de fastsatte kravene i de gjeldende standarder og veiledere. Gjennom våre kontroller, både på prosjektering og utførelse, samt en omfattende forståelse av byggebransjens regelverk, gir vi deg trygghet for at ditt prosjekt blir prosjektert og utført i henhold til gjeldende regelverk. Med våre tjenester kan du altså være sikker på at ditt byggeprosjekt oppfyller de nødvendige kravene for kvalitet og sikkerhet, og at alt er i tråd med gjeldende standarder og veiledere. 

 

Et proaktivt valg innen uavhengig kontroll

 

Hos oss i Imperium summa AS møter du en fremoverlent og proaktiv leverandør av tjenester innen uavhengig kontroll til byggebransjen. Du vil oppleve at vi gjennomfører alle kontroller til avtalt tid og pris. Vi er et solid team på fire ansatte i selskapet, men gjennom avtaler og gode samarbeid med partnere utgjør vi et utvidet team på femten kompetente fagfolk. Er du interessert i å vite mer om uavhengig kontroll eller hvordan vi jobber? Vi har ekspertisen du trenger. Ta et proaktivt valg for ditt byggeprosjekt, og ta kontakt med oss i dag. Vi er her for å sikre deg å oppnå suksess i byggeprosjektene dine, og ta gjerne en titt på våre tidligere prosjekter her på siden vår mens du er her.

 

Ofte stilte spørsmål

 

Hva er uavhengig kontroll?

 

En uavhengige kontroll skal påse at det er gjennomført kvalitetssikring av nye byggearbeid, at prosjektering av tiltakene oppfyller kravene i byggteknisk forskrift og at byggearbeidene er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser.

 


Når bør uavhengig kontroll utføres?

 

Kontrollprosedyrer i byggeprosjekter utføres på strategiske tidspunkter gjennom prosjektets ulike stadier. Etter hver kontroll skal en kontrollerklæring leveres.


Kontrollen av våtrom bør gjennomføres etter at tettesjiktet er påført og gjennomføringer forseglet og før overflatematerialer som fliser, belegg mv. er montert. For våtrom og lufttetthet, må en kontrollerklæring om fuktsikring være tilgjengelig før bygget får sin ferdigattest.


Kontroll av prosjektering og utførelse av bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet og geoteknikk skal utføres på et tidspunkt som er hensiktsmessig for hva som skal kontrolleres, og kontrollerklæring skal foreligge senest ved ferdigattest

 


Hvem skal engasjere uavhengig kontroll?

 

Tiltakshaver sørger for at det blir engasjert kontrollforetak for gjennomføring av en uavhengig kontroll. Tiltakshaver kan selv velge å benytte ett kontrollforetak for å dekke flere kontrollområder eller ulike kontrollforetak for de ulike fagområdene som skal kontrolleres i tiltaket.

 

Tilbake til oversikten

 

0
Feed

Skriv en kommentar